Eseji / Essays

... and columns / ... in kolumne.


2016
Neumnost, v: Spol.si, 12.1.2016

Čim manj za čim manj, v: Maska, št. 175-176, let. XXX, str. 58-64.
As Little as Possible for As Little as Possible, in: Maska, nr. 175-176, vol. XXX, pp. 65-71.

Predigra. Feministične kritike porno industrije in začetki feministične (post)pornografije v ZDA, v: Ekran, februar-marec, let. LIII, str. 40-43.

Punc se ne tepe, v: Spol.si, 8.5.2016


2015
»Kakšen kruh, to je bomba!« Prispevek k ženski zgodovini Cerkljanske, v: Idrijski razgledi 2/2016. Idrija: Mestni muzej Idrija.

Prizorišči vztrajnega upanja. V: ČKZ, št. 261, 2015.

A personal history of the Slovene zine scene, in: Vox Feminae, 20.1.2015
Osobna povijest slovenske zine scene, v: Vox Feminae, 20.1.2015

Osmi marec, sreče pa od nikoder, v: Torek ob petih, 3.8.2015
Osmi mart, a sreće niotkuda, v: Radne žene, 15.3.2015

Pobjednički ožujak u Sloveniji, v: Vox Feminae, 21.3.2015
Victorious March in Slovenia, in: Vox Feminae, 21.3.2015

Pravica do imena: spominska obeležja za aktivistke iz NOB na Cerkljanskem, v: Svobodna misel, marec 2015

Vračanje, poraz? V: Dnevnik, 4.8.2015

Kako skrhati nož? V: Dnevnik, 29.9.2015


2014
Working on gender: new burlesque and cabaret in Ljubljana
In: KOBOLT, Katja; ZDRAVKOVIĆ, Lana (eds.). Performative gestures political moves. Ljubljana: City of woman - Association for the promotion of women in culture; Zagreb: Red Athena University Press, 2014, p. 97-122.

Zagovor pristranskosti
V: Blog Mesta žensk, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 17. okt. 2014.

Dreaming Together Apart (with Cyprian Laskowski)
In: City of Women blog, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 17. okt. 2014.

Hitropiske in telegrafisti
V: Blog Mesta žensk, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 14. okt. 2014.

Settling Accounts (with Kristina Hens)
In: City of Women blog, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 13. okt. 2014.

Watch me Work: A Chat
In: City of Women blog, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 8. okt. 2014.

Pod težo zgodovine
V: Blog Mesta žensk, Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 3. okt. 2014.

Nikoli ni prezgodaj
V: Blog Mesta žensk. Ljubljana: Mesto žensk – društvo za promocijo žensk v kulturi, 26. sept. 2014.

»Splavimo patriarhat«: krčenje reproduktivnih pravic v Španiji in Evropski uniji. V: Radijska oddaja Sektor Ž, Radio Študent, Ljubljana, 8. feb. 2014.


2013
Čut za čas (in: Maja Delak: Kaj če, Ljubljana: Emanat)
A Sense of Time (v: Maja Delak: What if, Ljubljana: Emanat)

Zapiski iz Prištine, v: Prepih, 2.-26. nov. 2013.

Čigave vrednote, čigav razpad? Polemiziranje ob javni tribuni 'Slovenska kultura sredi razpada vrednot'. V: Radijska oddaja Sektor Ž, Radio Študent, Ljubljana, 9. feb. 2013.


2012
Streetwise Politics: Feminist and Lesbian Grassroots Activism in Ljubljana (in: Elke Zobl, Ricarda Drüeke (eds.): Feminist Media: Participatory Spaces, Networks and Cultural Citizenship, transcript, Bielefeld, 2012, pp. 123-135.) 


Stiff Smiles (LifeTouch portal, 2.10.2012, also published in: Živa Malovrh (ed.), The State of Matters: Anthology of Perspectives & Reflections, Ljubljana: UMco, 2012, pp. 82-85) 
Togi nasmehi (Portal Življenje na dotik, 29.6.2013, objavljeno tudi v: Živa Malovrh (ur.), Stanje stvari: Antologija Perspektiv & refleksij, Ljubljana: UMco, 2012, str. 82-85)

Truly fantastic: Domestic labour union revolution in the Netherlands (LifeTouch portal, 16.4.2012)
Resnično fantastično: sindikalna gospodinjska revolucija na Nizozemskem (Portal Življenje na dotik, 13.4.2012)

Razlogi za feministične proteste (Oddaja Sektor Ž, Radio Študent, 7.4.2012)

Seksizem in homofobija »kot po navadi«, feminizem »drugače«: AKC Metelkova mesto v očeh organizatork festivala Rdeče zore (Revija Borec, št. 681-684, let. LXIII/2011, Ljubljana: Društvo ZAK, str. 238-248.)

Nova Slovenija against women (LifeTouch portal, 15.2.2012)
Nova Slovenija proti ženskam (Portal Življenje na dotik, 15.2.2012)

Feminizmi v dobi revizionizma (Oddaja Sektor Ž, Radio Študent, 11.2.2012)

Upočasnjevanje z malo zeliščarko Lenčko (Portal Življenje na dotik, 11.1.2012)

Lezbični in feministični klub v vsako vas (Oddaja Sektor Ž, Radio Študent, 14.1.2011)


2011
Varnost v na moč zapletenem gibanju (Portal Življenje na dotik, 24.11.2011)
Safety in a Very Complex Movement (LifeTouch portal, 27.11.2011, also published by Radical Education Collective, 2.12.2011)

(P)ostanki feministične levice (Oddaja Sektor Ž, Radio Študent, 22.10.2011)

Tišina žensk pod odrom moških (Spletna stran Mesta žensk, 11.10.2011)
Komentarji

Težave s queerom (V: Jelena Petrović, Damir Arsenijević (ur.), Feminizam: politika jednakosti za sve, Beograd: Profemina, 2011; krajša verzija je izšla februarja 2011 v Tribuni)
Queer Trouble in Ljubljana (In: Sushila Mesquita, Maria Katharina Wiedlack, Katrin Lasthofer (eds.), Import – Export – Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion, Vienna: Zaglossus, 2012)


2010
Součinkovanje: Maja Delak in Luka Prinčič alias Wanda & Nova deViator
Co-effectuation: Maja Delak and Luka Prinčič alias Wanda & Nova deViator
Zvo.či.ti / So.und.ing, radioCona, december 2010 (Audio)

The Red Dawns Festival as a Feminist-Queer Counterpublic (PDF)

Postsocialistični feminizmi med dvema ognjema

Luksuzna vaja iz nekorektnosti: poskus organiziranja kolektivnega spomina muzej in študije Jugoslavij, soavtor: Dare Pejić
Popravki


2009
Feministična teorija na prostem trgu (v krajši obliki izšlo v spletnem časopisu cNVOs.info, rubrika Izpostavljeno)

Nedualistična misel Eve Kosofsky Sedgwick (ocena knjige Dotik občutka je izšla v reviji Borec (št. 652-656, LX/2008, Ljubljana: Društvo ZAK, str. 338-347) poleg eseja E. K. Sedgwick Paranoidno branje in reparativno branje oziroma: tako zelo si paranoičen, da si verjetno misliš, da je ta esej o tebi)

Streetwise Feminism: Feminist and Lesbian Street Actions, Street Art and Graffiti in Ljubljana (in: Revue Amnis: Femmes et Militantisme, no. 8, Brest: University of Western Brittany, 2008)

Spol kot dolžnost: interseksualnost in ideologija naravnega v slovenski medicini (krajša verzija je izšla v reviji Narobe št. 11)

Pozzoromolo, My Trans Body and I

XXX Politics: Independent Porn as a Critical Response to Mainstream Porn (workshop at Istanbul Pride 2009). Introduction and reflection in two parts: part 1 by Anna Ehrlemark, part 2 by Tea Hvala.


2008
Eclectic Tech Carnival: ženski odprtokodni računalniški festival v Amsterdamu
Zamotane družine
»Enajsta šola« aktivizma: feministični in lezbični grafiti v Ljubljani


2007
Feminist Street Actions in Ljubljana (2000-2007) 
"Jednom se i to mora dogoditi…"
Članarina za pokornost
Odvisno od lezbijke 
Konfuzija! Slovenski dnevi znanstvene fantastike in fantastike – prvič!


2006
Prilika o glasu ali kako je neka učiteljica letos praznovala mednarodni dan žena
Politična sorodstva

Ni komentarjev: