27. nov. 2016

Senescence: Liquid Time Capsule installation at Pixxelpoint festival in Nova Gorica

On Friday, December 2nd, the 17th edition of international festival of contemporary art practices Pixxelpoint is starting in Nova Gorica, Slovenia. It is curated by Rene Rusjan, visual artist, educator and cofounder of School of Arts (University of Nova Gorica), who wrote in her introduction:

We. Does this mean the We and the collective You, You and I, or is there also a They, and if so, who does that mean? Goricans, Slovenians, Europeans, Christians, atheists, revolutionaries, mothers, children, families of all types? Are the new arrivals also We, are We the ones staying or are We perhaps the ones departing? Are We those living here and now, or those who have ever lived and ever will? Who is it that we are? And who is it that we can be? Only humans? Are animals included in the concept of We? What about other creatures of the planet, are they also We? Even those that breathe with gills, or those that do not breathe at all? Does We include those beyond the stars, or are those They, or You? What do We have to say to each other?

Catalogue * Website * Facebook event


Between December 2nd and 9th, I am exhibiting at the festival together with Robertina Šebjanič and Andreea Oarga-Mulec. Our joint intermedia installation is called Senescence: Liquid Time Capsule. it can be experienced at Mestna galerija Nova Gorica (Nova Gorica City Gallery). A group viewing of our work is scheduled for the afternoon of Thursday, December 8th, after the visit to the labs and research centres of University of Nova Gorica which starts at 10 am and ends around 3 pm. If you want to joint the tour, free transport is available upon prior reservation at: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.

Robertina Šebjanič, Tea Hvala, Andreea Oarga-Mulec
Senescence: Liquid Time Capsule
Intermedia installation (sound, object, text), 2016This sensuous submersion into the silence, darkness and cold of subterranean caves brings visitors to an environment where the pronoun “we” is not reserved for people. For living organisms occupying this extreme habitat, biological time proceeds at a much slower pace than it does for humans, while non-living nature measures millions of years of geologic time in mere millimetres. The simultaneous stretching and contracting of time is difficult to comprehend, but the trickling of water which enables it, and the dripping of silvery drops, echoing in the silence of caves, hint at a world that is much larger from ourselves. The Liquid Time Capsule project interprets the environment where time and space defy human perception from three artistic perspectives.

Advising and technical development: Slavko Glamočanin
Advising: Miha Colner

Special thanks: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, dr. Janez Mulec, Gregor Aljančič, Slavko Glamočanin, Miha Colner, Rene Rusjan, prof. dr. Urška Lavrenčic, University of Nova Gorica School of Arts, University of Nova Gorica School of Environmental Sciences, Museum of Modern Art (Ljubljana), Bunker, Damijan Kracina, Franjo Drole (Karst Research Institute), Jure Pirih, master glassblower Peter Kolobarič.

The project was supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.

Robertina Šebjanič is an intermedia artist whose works address the relationships between art, science and technology. In recent years, she’s been focusing on living systems in particular. Her artistic exploratory processes result in audiovisual performances and sound art, as well as complex submersible configurations / installations. Web: http://robertina.net/

Andreea Oarga-Mulec is a researcher in environmental sciences. Her work includes the study and understanding the ecology and functioning of life in underground habitats and its protection as well as the protection of surface habitats by studying sustainable modalities of pollution prevention and wastewater treatment.

Tea Hvala is a writer. Her essays, stories and radio broadcasts address minority publics and their activist and artistic struggles for visibility. She relates the historical memory of past struggles for universal recognition of particular demands and aesthetics to current struggles (also) in the language of science fiction, which anticipates what didn’t yet happen - but just might. Blog: http://prepih.blogspot.com

Contributing artists at Pixxelpoint 2016: Robertina Šebjanič, Andreea Oarga Mulec, Tea Hvala, Jasna Hribernik, Antonio Della Marina, Alessandra Zucchi, Denis Mavrič, Paul Bush, Niloufar Tajeri, Gal Kirn, Tanja Lažetić, Helene Thuemmel, Rawan Hourani, Sabina Đogić, Anja Medved, Nadija Mustapić, Toni Meštrović, Vesna Bukovec, Widad Tamimi, Nika Avtor, Anja Golob, Nemanja Ćađo, Nina Šorak, Urša Adamič, Pila Rusjan, Gaja Kutnjak, Elena Fajt, Lucija Jankovec, Dejan Krajnik, Neja Kaligaro, Valerie Wolf Gang, Ruobing Wang, Petra Varl, Metod Blejec, Una Rebić, Miha Colner, Slavko Glamočanin, Postaja Topolove/Stazione di Topolò, SMO – Slovensko multimedialno okno.

Instalacija 'Senescence: utekočinjeni čas' na festivalu Pixxelpoint v Novi Gorici

V petek, 2. decembra, se v Novi Gorici začenja 17. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint. Letošnjo edicijo kurira Rene Rusjan, vizualna umetnica, pedagoginja in soustanoviteljica Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici, ki je v uvodniku zapisala: 

Mi. Smo to mi in vi, jaz in ti, so to tudi oni – in kdo so? Smo to Goričani, Slovenci, Evropejci, kristjani, ateisti, revolucionarji, mame, otroci, družine, take in drugačne? So oni, ki prihajajo tudi mi, smo mi tisti, ki ostajamo, ali morda odhajamo? Smo mi tisti, ki živimo tu in zdaj, ali vsi, ki smo kdaj in kdaj bomo živeli? Kdo smo mi? Kdo vse smo lahko mi? Človek? So živali tudi mi? Kaj pa druga bitja tega planeta, so tudi mi? Tudi, če dihajo na škrge ali sploh ne dihajo? Smo mi skupaj s tistimi za ozvezdji, ali so to oni, ste to vi? Kaj si imamo povedati, mi?
  
KatalogSpletna stran * FB dogodek

Z umetnico Robertino Šebjanič in znanstvenico Andreeo Oarga-Mulec smo za Pixxelpoint pripravile intermedijsko instalacijo "Senesence: utekočinjeni čas", ki bo med 2. in 9. decembrom razstavljena v Mestni galeriji Nova Gorica. V četrtek, 8. decembra, bo po obisku laboratorijev in raziskovalnih centrov Univerze v Novi Gorici sledil obisk naše instalacije. Ekskurzija "Mi – prostori znanosti, prostori umetnosti" se prične ob 10h zjutraj in predvidoma traja do 15h. Za brezplačni prevoz se lahko prijavite na mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.


Robertina Šebjanič, Tea Hvala, Andreea Oarga-Mulec
Senescence: Utekočinjeni čas
Intermedijska instalacija (zvok, objekt, besedilo), 2016Projekt s čutno potopitvijo v tišino, hlad in temo podzemnih jam obiskovalcem približa okolje, v katerem izraz »mi« ni rezerviran za ljudi. Za živa bitja v tem ekstremnem habitatu biološki čas teče počasneje kot za ljudi, medtem ko neživa narava milijone let geološkega časa beleži v milimetrih rasti. Hkratno raztezanje in krčenje časa je človeku težko doumljivo, a pronicanje vode, ki ju omogoča, in kapljanje srebrnih kapljic, ki odzvanja v tišini jam, nam dajeta slutiti, da smo vpeti v svet, ki je veliko večji od nas. Utekočinjena časovna kapsula s treh avtorskih vidikov interpretira okolje, kjer čas in prostor kljubujeta človeški zaznavi.

Svetovanje in tehnični razvoj: Slavko Glamočanin
Svetovanje: Miha Colner

Posebna zahvala: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali, dr. Janez Mulec, Gregor Aljančič, Slavko Glamočanin, Miha Colner, Rene Rusjan, prof. dr. Urška Lavrenčic, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Moderna galerija, Bunker, Damijan Kracina, Franjo Drole (Inštitut za raziskovanje Krasa), Jure Pirih, mojster steklopihaštva Peter Kolobarič.

Projekt je nastal s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Robertina Šebjanič je intermedijska umetnica. V svojih delih umetnost prepleta z znanostjo in tehnologijo. Zadnja leta raziskuje predvsem žive sisteme, svoje umetniško-raziskovalne procese pa običajno izoblikuje v avdio-vizualne performanse, zvočna dela in kompleksne potopitvene postavitve/instalacije. Spletna stran: http://robertina.net/

Andreea Oarga-Mulec je raziskovalka na področju znanosti o okolju. Njeno delo med drugim vključuje preučevanje ekologije in življenja v podzemnih ter površinkih habitatih kakor tudi njihovo varstvo in zaščito po trajnostnih načelih s poudarkom na preprečevanju onesnaženja ter inovativnimi načini čiščenja odpadnih voda.

Tea Hvala piše. V svojih esejih, zgodbah in radijskih prispevkih s feministične perspektive obravnava manjšinske javnosti ter aktivistična in umetniška prizadevanja za njihovo vidnost. Zgodovinski spomin na pretekle boje za splošno pripoznanje specifičnih zahtev in estetik povezuje s sodobnimi boji (tudi) v jeziku znanstvene fantastike, ki daje slutiti vse tisto, česar še ni, a bi lahko bilo - in mogoče bo. Blog: http://prepih.blogspot.com

Sodelujoči umetniki in umetnice na Pixxelpointu 2016: Robertina Šebjanič, Andreea Oarga Mulec, Tea Hvala, Jasna Hribernik, Antonio Della Marina, Alessandra Zucchi, Denis Mavrič, Paul Bush, Niloufar Tajeri, Gal Kirn, Tanja Lažetić, Helene Thuemmel, Rawan Hourani, Sabina Đogić, Anja Medved, Nadija Mustapić, Toni Meštrović, Vesna Bukovec, Widad Tamimi, Nika Avtor, Anja Golob, Nemanja Ćađo, Nina Šorak, Urša Adamič, Pila Rusjan, Gaja Kutnjak, Elena Fajt, Lucija Jankovec, Dejan Krajnik, Neja Kaligaro, Valerie Wolf Gang, Ruobing Wang, Petra Varl, Metod Blejec, Una Rebić, Miha Colner, Slavko Glamočanin, Postaja Topolove/Stazione di Topolò, SMO – Slovensko multimedialno okno.

21. nov. 2016

Fotografije s prve predstavitve knjige Razkorak v Cerknem

Pri založbi Look Back and Laugh Books je izšla moja fotoknjiga Razkorak / Discord.

V cerkljanski Galeriji Križišče je 18. novembra potekala prva predstavitev knjige s spremljajočo razstavo, ki vsebuje manjši izbor fotografij iz knjige. Razstava bo odprta do 2. decembra 2016.

Foto: LBAL


Več o knjigi in prodajna mesta.

Zahvaljujem se vsem, ki so švicali z mano, da je do izida in razstave sploh prišlo: Nadi Žgank za spodbudo, pomoč pri izboru in urejanje fotografij, Mateji Rojc prav tako za spodbudo in pomoč pri izboru, Kat Austen za prebijanje skozi moje blokade, Barbari Cerkvenik in Isacu Petruzziju za lekturo, Zoranu Pungerčarju za oblikovanje in založniško podporo, Blažu Jerebu za stavo, Maruši Lipušček za možnost razstavljanja v Galeriji Križišče in pomoč pri izvedbi, tandemu Small but Dangers za pomoč pri postavitvi razstave, Juretu Pirihu za slastno pogostitev in Janji Golob za fotografsko dokumentacijo dogodka. Njene fotke si lahko ogledate spodaj.


 
  
  


Sektor Ž gre v kino

Banda punc, r: Céline Sciamma, 2015

Novembrska edicija oddaje Sektor Ž se je ob mednarodnem filmskem festivalu LIFFe, ki se je pravkar končal, dotaknila področja feministične filmske kritike in teorije. S pomočjo zadnje številke revije Ekran o feminizmu v filmu, še posebej uvodnika Tine Poglajen, sta se novi sodelavki oddaje, Ana Reberc in Antonija Todić, skupaj s Teo Hvala preizkusili v feministični filmski kritiki ob filmih Banda Punc (r: Céline Sciamma, 2015), Gospodična/Služkinja (r: Park Chan-wook, 2016) in Jaz, Olga Hepnarova (r: Tomáš Weinreb, Petr Kazda, 2016). Sledil je kratek pregled feminističnih filmskih testov. 

Oddaja je bila na sporedu v živo v soboto, 19. novembra 2016, ob 12h na Radiu Študent. Posnetek je na voljo v arhivu.

6. nov. 2016

Razkorak: predstavitev knjige in razstava fotografij, 18.11.2016, Galerija Križišče, Cerkno


English version below. Facebook event here.

Tea Hvala: Razkorak
Predstavitev knjige in razstava fotografij

V petek, 18. novembra 2016, ob 19:00
Galerija Križišče, C.M.A.K. Cerkno
Razstava bo na ogled do 2. decembra 2016Opotekavemu plesu prepuščanja in zadrževanja, tej čustveni razdvojenosti, je sledila čutna in kar naenkrat so bili grafiti gora videti prepričljivejši od resničnih gora nad Vancouvrom.  

 

Razstavljene fotografije sem posnela pred trinajstimi leti na zahodni obali Kanade in ZDA. Fotografirala sem, ker so me besede pustile na cedilu. Tistega, česar nisem znala ubesediti, tudi na fotografijah ni, zato gledalko Razkoraka postavljam pred nemogočo nalogo, rekoč: glej in skušaj videti tisto, kar se je izmuznilo objektivu. (Tea Hvala) 


Tea Hvala je marsikaj, le fotografinja ni. Kot feministka, esejistka, kritičarka, prevajalka in avtorica radijskih oddaj večino časa brusi besede, ob tej priložnosti pa se z veseljem vrača k svoji stari ljubezni. Fotografijo je spoznavala v študentskih letih; podnevi na delavnicah Dušana Piriha Hupa v KUD-u France Prešeren, ponoči v ŠOLT-ovi temnici. Fotografije protestov proti IMF in Svetovni banki v Pragi je razstavila v baru Filozofske fakultete, ko se je tam še kadilo od čikov in zagnanosti. O fotografijah delovnih kolektivov v socializmu in današnjem kapitalizmu je pisala v knjižici Togi nasmehi (samozaložba, 2013). 

Razkorak je njena prva fotoknjiga. Izšla je pri založbi Look Back and Laugh Books.

Knjiga je izšla s podporo Občine Cerkno. Razstavo je omogočil C.M.A.K. Cerkno.


Prodajna mesta.
Tea Hvala: Discord
Book presentation and photo exhibition

Friday, November 18th 2016, at 19:00
Križišče Gallery, C.M.A.K. Cerkno
The exhibition will be on view until December 2nd 2016


Our staggering dance of surrender and hesitation, our emotional dissonance, led to a discord of the senses and all of a sudden, the graffiti of mountains seemed more convincing than the mountains rising above Vancouver. 

The exhibited photos were taken thirteen years ago on the West Coast of Canada and the United States. I was taking pictures because I was abandoned by words. The things I couldn’t put to words didn’t make it to the pictures either, which is why I ask the viewer of Discord to do the impossible: to notice that which has escaped the camera. (Tea Hvala) 

Tea Hvala is not a photographer. As a feminist, essayist, critic, translator and radio maker, she spends most of her time sharpening words. For this occasion, she has returned to her old love, photography, with pleasure. She began to get acquainted with photography during her studies in Ljubljana: at Dušan Pirih Hup’s workshops in KUD France Prešeren by day and in ŠOLT’s darkroom by night. Her photos of protests against the IMF and World Bank in Prague were exhibited in the bar of Ljubljana’s Faculty of Arts at a time when it still swirled with cigarette smoke and ideas. She wrote about photos of workers’ collectives in socialism and today’s capitalism in her self-published zine Stiff Smiles (2013).  

Discord is her first photobook. It was published by Look Back and Laugh Books.

Where to buy the book.

The publication of the book was supported by the Municipality of Cerkno. The exhibition was made possible by C.M.A.K. Cerkno.