14. jun. 2011

Book about Red Dawns festival just released!
Tea Hvala (ed.): Rdečke razsajajo! Interviews with the organizers of feminist and queer festival Red Dawns (KUD Mreža, 2010)
Slovene / English, soft binding, 104 pages, 32 black/white photos, price: 8,00 € (+ postage)
Cover by Anna Ehrlemark

Red Dawns fest is breaking new ground in Slovenia. And that is really important: that a relatively known festival is opening new themes in the public sphere. Our international collaboration is important for the same reason. You have to bring people from abroad if no one here has thought about a certain issue yet! In addition, the international view brings awareness about the global nature of problems we are dealing with, like the lack of social justice.
--Jasmina Jerant

The interviews collected in this book were made in 2009 when International Feminist and Queer Festival Red Dawns celebrated its 10th anniversary. The interviewees discussed Red Dawns' contribution to the visibility of feminist and queer (counter)publics in Ljubljana. Tea Hvala interviewed the following past and present co-organisers of the festival: Anna Ehrlemark, Mirjana Frank, Danaja Grešak, Ana Grobler, Jasmina Jerant, Ana Jereb, Anja Kocman, Jadranka Ljubičič, Urška Merc, Slađana Mitrović, Lidija Radojević, Nataša Serec, Tanja Škander, Suzana Tratnik, Daša Tepina and Vesna Vravnik.

The book is in Slovene, except for the interviews with Anna Ehrlemark and Jasmina Jerant which are in English. Tea Hvala originally made seventeen oral interviews for her MA research in Gender Studies, part of which can be read here (pdf.). In it, she discussed Red Dawns festival as a rare example of a grassroots feminist public in Slovenia. Association KUD Mreža, the co-founder and organiser of the festival decided to publish the interviews in book format primarity because in Slovenia, there are very few works where the specifictiy of (feminist and queer) counterpublic organising would be discussed by the people who make it possible, rather than by academics.

In Ljubljana, the book is available for sale in Azil Bookstore (on Novi trg 2 or at the Museum of Modern Art) and in Modrijanova knjigarna (on Trubarjeva 27). For discount price, visit KUD Mreža's seat on Masarykova 24, ACC Metelkova mesto. For mailorder, please write to rdece.zore@gmail.com.

The book release was made possible with the generous help of many donators as well as public funds, provided by Municipality of Ljubljana and the Slovene Ministry of Education and Sport.

13. jun. 2011

Izšel je zbornik 'Rdečke razsajajo!'Tea Hvala (ur.): Rdečke razsajajo! Intervjuji z organizatorkami feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore (KUD Mreža, 2010)
Slovenščina / angleščina, mehka vezava, 104 str., 32 čb fotografij, cena 8,00 €

V zborniku intervjujev, ki so nastali ob deseti obletnici delovanja Rdečih zor, o svojem prispevku k vidnosti feministične in kvirovske javnosti v Sloveniji razpravljajo nekdanje in sedanje (so)organizatorke festivala: Anna Ehrlemark, Mirjana Frank, Danaja Grešak, Ana Grobler, Jasmina Jerant, Ana Jereb, Anja Kocman, Jadranka Ljubičič, Urška Merc, Slađana Mitrović, Lidija Radojević, Nataša Serec, Tanja Škander, Suzana Tratnik, Daša Tepina in Vesna Vravnik.

Ustne intervjuje s sodelavkami festivala je opravila Tea Hvala, ki je v svojem magistrskem delu iz antropologije spolov Rdeče zore obravnavala kot eno redkih neakademskih feminističnih javnosti v Sloveniji, na odločitev za knjižno izdajo intervjujev pa je vplivalo predvsem dejstvo, da je pri nas izšlo zelo malo del, v katerih bi o delovanju manjšinskih javnosti razpravljali ljudje, ki jih ustvarjajo.

Citat iz knjige: "Zdi se mi, da se je z Rdečimi zorami spet začelo govoriti o feminizmu oziroma različnih feminizmih. Tega precej časa sploh ni bilo, še posebej potem, ko je zamrl Ženski center. Da se govori o feminizmu in feminizmih v današnjem času, je zelo pomembno, ker so se feministične iniciative iz osemdesetih razpršile v nevladne organizacije za boj proti nasilju nad ženskami, teoretsko delo, tudi v univerzitetne programe, domače raziskave in še kaj. To stanje in naša preljuba demokratična ureditev pa sta ustvarjala lažni vtis, da feminizma več ne potrebujemo. A ga potrebujemo, četudi morda v nekoliko drugačnih oblikah. Sama sem pogrešala dogajanje, feministične razprave in zbiranje na javnih prostorih." –Suzana Tratnik

Knjiga je naprodaj v Knjigarni Azil (Novi trg 2 in Moderna galerija) in Modrijanovi knjigarni (Trubarjeva 27), s popustom pa na sedežu KUD Mreža (Masarykova 24, AKC Metelkova mesto) v Ljubljani.

Izid knjige so omogočile številne donatorke, Mestna občina Ljubljana - Urad za mladino (Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje) in Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad za mladino.

2. jun. 2011

Izšel je zbornik 'Feminizam: politika jednakosti za sve'

V knjigi Feminizam: politika jednakosti za sve (posebna številka beograjske revije ProFemina) je izšla daljša verzija mojega eseja Težave s queerom (krajša je izšla v letošnji februarski št. revije Tribuna.) Zajeten zbornik, ki je na voljo v tiskani in spletni PDF izdaji, sta uredila Jelena Petrović in Damir Arsenijević.

Iz njunega uvoda: Knjiga Feminizam: politika jednakosti za sve nastala je kao rezultat zajedničkog rada istraživačica, teoretičarki, kulturnih radnica, aktivistkinja, od kojih su neke, silom prilika, postale i organizatorke, fondrejzerke i birokratkinje - ukratko, feministkinja koje su svojim angažiranjem i prisutnošću na različitim mestima i u raznim prilikama, u poslednjih deset godina, pokazale da je teško, ali moguće i nadasve potrebno misliti i živeti feminizam. Danas se feminizmi suočavaju sa ponavljanjem lekcija iz prošlosti, iz kojih pokušavamo da shvatimo i odredimo nove-stare feminističke paradigme: emancipacije, jednakosti i solidarnosti, a sve to u ime nove kolektivnosti.

Radovi u knjizi, kao aktuelna tekstualnost iz koje proizlaze i u koju se pretaču svakodnevne materijalne prakse, bave se upravo ovim feminističkim paradigmama i govore o nužnosti stvaranja novog kolektiva koji angažuje i menja ne samo okoštale akademske, kulturne, političke javne prostore i njihove raspršene identitarno-kompetitivne diskurse već i nas same. Knjiga nas je podstakla da postavimo niz pitanja i potražimo odgovore koji bi omogućili stvaranje zajedničke platforme za rad i njegove učinke u različitim, prepletenim poljima društvene javnosti. (...) Zašto ta kolektivnost mora biti nova i u odnosu na šta je ona emergentna? Zašto govorimo samo o ženskom rodu i svim ‘drugim’ rodovima, koji su društveno konstruisani politikom marginalizacije i isključivanja? Čime i kako se mogu graditi solidarne i zajedničke prakse koje temelje na feminizmu i jednakosti?