17. nov. 2007

Miši in pingvini proti vesoljcu J.J.


Nataša, Alen, Tea; Ljubljana, 15. 11. 2007

11. nov. 2007

Za socialne pravice vseh!
Feministična pobuda za socialne pravice vseh

Ženskam so enake možnosti pravno zagotovljene, vendar zakoni ne odražajo dejanskih razmerij moči v družbi. Vsak dan – doma in na delovnem mestu – prihaja do nespoštovanja, kršitev in omejevanja naših pravic:

- tradicionalno »ženske poklice« (vzgojiteljice, čistilke, tajnice, negovalke), ki so vezani na sfero zasebnega, še vedno v večini opravljajo ženske. V patriarhalni družbi so ti poklici, tako kot neplačano materinsko in gospodinjsko delo, manjvredni in posledično manj plačani;

- delo žensk je še vedno podplačano;

- doma in na delovnem mestu so ženske izpostavljene nasilju in spolnemu nadlegovanju;

- delodajalci posegajo v zasebnost žensk (načrtovanje družine, spolna usmerjenost) in jih zaposljujejo samo za določen čas;

- ženske, ki delajo na črno, posebej tiste, ki so se odločile za seksualno delo ali jih je v to prisilila revščina, so izpostavljene samovolji delodajalcev.

Slovenska oblast diskriminacijo žensk podpira s svojimi dejanji. Pred letom dni smo se

morale ponovno boriti za pravico do splava, saj so jo revnim ženskam hoteli odvzeti; socialno ogroženim ženskam niso dostopne najmanj škodljive vrste kontracepcijskih tablet z najnižjimi hormonskimi osnovami, saj so plačljive; pravica do oploditve z biomedicinsko pomočjo je še vedno rezervirana samo za ženske, ki spoštujejo tradicionalne krščanske vrednote in želijo otroka vzgajati v partnerstvu z enim moškim, medtem ko je vsem drugim ženskam – hendikepiranim, nemonogamnim, samskim, lezbijkam – to onemogočeno.

Ljudje, ki se v času zmanjševanja socialnih pravic čutijo ogrožene, se oklepajo tradicionalnih krščanskih vrednot in podpirajo prav takšno oblast. Tradicionalne vednote najbolj škodujejo ženskam: odvzemajo nam svobodo odločanja, saj nas ponovno potiskajo v vlogo žen, ki naj skrbijo za može, da bodo ti zdravi in pokorni hodili na delo; mater, ki naj skrbijo za otroke in državi priskrbijo svežo delovno silo; delavk in študentk, ki naj molče prenašajo krivice in spolno nadlegovanje.

Dovolj je bilo fizičnega in psihičnega nasilja nad ženskami!

Dovolj spolnega nadlegovanja!

Dovolj je bilo diskriminacije na delovnem mestu!

Ženske in moške pozivamo k solidarnosti in sodelovanju!

Zahtevamo spoštovanje zakonsko zagotovljenih pravic!

Zahtevamo pravico do razpolaganja z lastnim telesom!

Zahtevamo pravico do izbire!

Več informacij: Avtonomni blok

7. nov. 2007

Harmonike proti dolgčasu II


Špela, Janna, Tea; november 2006, Ljubljana
Alen, Tea; december 2006, Sarajevo