4. apr. 2017

Kaj je feministična pedagogika? Predavanje in predstavitev

Kaj je feministična pedagogika?
Fakulteta za družbene vede, 6. in 20. april 2017
xx predavanje in predstavitev


Društvo Mesto žensk aprila gostuje na ljubljanski Fakulteti za družbene vede z javnim predavanjem in predstavitvijo o feministični pedagogiki. Potekala bosta na magistrskem programu Sociologije pri predmetu Družbena organizacija, zasebnost in spol.

Nosilki predmeta, red. prof. dr. Tanji Rener, in predavateljici, doc. dr. Ani Kralj, se zahvaljujemo za vabilo.

Četrtek, 6. april, 12.00 – 14.00, predavalnica 18, FDV
1. del: predavanje
Pedagogika se sprašuje o najustreznejših načinih prenašanja znanja. A kako ga brez bolečin v hrbtu prenašati v časih, ki znanju niso naklonjeni, še najmanj feminističnemu? In kaj nam o smislu poučevanja danes lahko povedo nevedne učiteljice in učitelji, ki podobno kot Jacques Rancière zagovarjajo univerzalno enakost inteligenc?
Tea Hvala bo v svojem predavanju izpostavila teoretsko in praktično delo bell hooks, Paula Freira, Felicity Allen in Annette Krauss.

Četrtek, 20. april, 12.00 – 14.00, predavalnica 18, FDV
2. del: predstavitev
Društvo Mesto žensk je lani začelo s pilotskim programom feminističnega izobraževanja Mesto punc. Z njim želi mlade vseh spolov seznanjati z različnimi vejami feminizma, spodbujati živahne razprave o politični enakosti in tako pripomoči h kritičnemu odnosu mladih do običajnih predstav in predsodkov o spolih.
Urška Jež in Tea Hvala bosta predstavili program Mesto punc, ki trenutno obsega dva sklopa:
·         umetnostno in kulturno vzgojo osnovnošolske mladine v okviru Mednarodnega festivala sodobne umetnosti Mesto žensk, ki poteka vsako leto oktobra;
·         učne ure za dijake_inje oziroma gradivo za srednješolske profesorje_ice, namenjeno izvedbi ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk.
Predstavili bosta tudi tretji sklop, ki je šele v fazi načrtovanja: izobraževalne vsebine, namenjene pedagoškemu osebju.
V organizaciji Mesta žensk, v sodelovanju s FDVjem.

Vabljene_i!
xx  učne ure
xx  Družbena organizacija, zasebnost in spol

29. mar. 2017

Izšel je zbornik Osemdeseta o osemdesetihPravkar je izšla publikacija Osemdeseta o osemdesetih, ki vključuje tekste teoretičark in teoretikov generacije, rojene v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki z današnjega stališča proučujejo nekatere ključne tekste in pa razmerja med politiko, družbo, kulturo in umetnostjo tistega desetletja.

Moj esej "'Iritantno': ločeno delovanje žensk v novem feminizmu osemdesetih" obravnava družbenopolitične razmere, v katerih sta se v Ljubljani ob koncu sedemdesetih let 20. stoletja začela oblikovati novi feminizem in v tem okviru praksa (od moških in države) ločenega delovanja žensk. Poudarek je Ženski sekciji pri Sociološkem društvu in skupini Lilit kot prvih izključno ženskih skupinah v Ljubljani (po ukinitvi slovenske sekcije AFŽ).

Lilit bo predstavljena tudi na razstavi Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča: Osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov – 2. del, ki se 5. aprila ob 20h odpre v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Več o razstavi. FB dogodek.

Avtorji prispevkov v zborniku: Tea Hvala, Anej Korsika, Kaja Kraner, Aleš Mendiževec in Tjaša Pureber. Urednica publikacije: Bojana Piškur

Izraz civilna družba je bil v Sloveniji prvič umeščen v takratna družbenopolitična dogajanja na simpoziju Kaj je alternativa? novembra 1983 v disku FV v Ljubljani. Pojem civilne družbe je pri nas izhajal iz precej drugačnih izhodišč kakor v drugih vzhodnoevropskih državah: ne iz disidentstva in drže »civilna družba proti državi«, temveč je predvsem pomenil povezovanje med raznoličnimi novimi družbenimi gibanji in odpiranje »novih oblik družbenosti«, ki pa niso bile zgolj »opozicija« obstoječim oblastem. Pri tem je pomembno vlogo igrala tudi alternativa, temelječa na različnih oblikah drugačne kulturne produkcije »od spodaj« (množična kultura, gledališče, hepening, moda, glasba, video, likovna produkcija). Več o knjigi.

Zbornik je del širšega projekta OSEMDESETA skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov v Sloveniji in Jugoslaviji, ki poteka v Moderni galeriji. OSEMDESETA so hkrati tudi del mednarodnega partnerstva muzejev Internacionala, v katerem je eden od partnerjev tudi Moderna galerija.

15. mar. 2017

ZINE VITRINE | Tea Hvala: P.S. Vrni znamke


Odprtje razstave bo v torek, 21. marca, ob 19h, v DobriVagi (Adamič-Lundrovo nabrežje 5, Ljubljana)

Med trike, ki so ustvarjanju in izmenjavi zinov dajali občutek prevratništva, je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja spadalo premazovanje poštnih znamk z milom ali lepilom za papir. Tako se žig ni prijel in znamke so bile uporabne večkrat. Trik ti je poleg prihranka in veselja ob potegavščini prinesel ohlapno zagotovilo, da bo na tvoj naslov prej ali slej (skupaj z zbledelimi znamkami) prispel nov zin. In prihajali so od vsepovsod: iz nekdanje Jugoslavije, Evrope, obeh Amerik, Filipinov in Malezije. Na dokazih – škatlah zinov, pisem in razglednic (kajpak brez znamk) – se odtlej nabira prah.

S to razstavo se zini iz lepega, intimnega spomina na sceno iz devetdesetih v mojih očeh spreminjajo v razstavne eksponate, pa čeprav se vse, kar nas je, fanzinarje, takrat gnalo, temu upira. In čeprav so nekateri zini na razstavi še vredni branja, čeprav (sama ali z drugimi) še naredim kakšen zin, današnja scena pa je nadvse živa, je pri izboru prevladal zgodovinski pogled. Narekovala mi ga je vitrina – da o poštnih nalepkah in samolepljivih znamkah sploh ne govorim. – Tea Hvala

Tea Hvala je svoj prvi zin Pssst … objavila leta 1997. Po štirih številkah in pol so sledili Potopis kože (2001), Slastičarna (KUD Anarhiv & KUD Mreža, 2002), The Curved (2004), Izvajanje velikega blatarja (samozaložba Damijan Kracina, 2007), 3 Stories (2010), Togi nasmehi (2013), Razkorak (LBAL, 2015) in Podzemlje (samozaložba Bata Leviki, 2016). Med letoma 2008 in 2016 je na delavnicah Svetovi drugih soustvarjala zine kolektivno ustvarjenih zgodb in kolažev.

Organizacija: DobraVaga | Kino Šiška
www.dobravaga.si | www.kinosiska.si

--

One of the tricks that made you feel like a rebel when making and trading zines in the 1990s was coating stamps with soap or paper glue. This prevented the postmark from sticking, so the stamps could be used several times. In addition to savings and a prankster’s joy, the trick bore the loose promise of a new zine arriving at your address, sooner or later (in addition to some very faded stamps). And the zines came from everywhere: the former Yugoslavia, Europe, both Americas, the Philippines and Malaysia. Ever since then, dust has been gathering on the evidence – boxes of zines, letters and postcards.

In my eyes, this exhibition transforms the zines from a lovely, intimate memory of the 1990s scene to museum exhibits, even though this goes against everything that drove us, fanziners, at the time. And even though some of the featured zines are still worth reading, even though I still make a zine on occasion (alone or with others), and even though today’s scene is very much alive, the selection is dominated by a historic view. It was dictated by the showcase – and don’t even get me started on the mailing labels and self-adhesive stamps.
– Tea Hvala

Tea Hvala published her first zine Pssst … in 1997. After four issues and a half, it was followed by Potopis kože (2001), Slastičarna (KUD Anarhiv & KUD Mreža, 2002), The Curved (2004), Izvajanje velikega blatarja (self-published, Damijan Kracina, 2007), 3 Stories (2010), Stiff Smiles (2013), Discord (LBAL, 2015) and Podzemlje (self-published, Bata Leviki, 2016). Between 2008 and 2016, she co-authored zines of collectively created stories and collages during the In OtherWor(l)ds workshops.

Organization: DobraVaga | Kino Šiška
www.dobravaga.si | www.kinosiska.si

14. mar. 2017

Oddaja Sektor Ž: 45 dni feminizma. In kaj potem?

45 dni feminizma. In kaj potem?
V marčevskem Sektorju Ž se bomo posvetile bogatemu naboru dogodku, ki so jih različni kolektivi organizirali ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk. V oddaji bomo kritično komentirale vsebino, cilje in učinke teh dogodkov. V našo razpravo, ki bo potekala v živo, bomo vpletle nekaj posnetih vtisov s 5. festivala Deuje babe, ki jih je zbrala Tea H., in poročilo Teje O. s performansa Vstajniških socialnih delavk. Ta je potekal na 18. feminističnem in kvirovskem festivalu Rdeče Zore. Tokratni feministični nasvet bo z vami delila psihologinja dr. Metka Mencin Čeplak.

V soboto, 18. marca, ob 12h v živo na Radiu Študent. Kasneje v arhivu.
Marčevsko oddajo pripravlja celotna ekipa Sektorja Ž in njena gostja Petra Meterc. Tune in!

45 days of Feminism. And then what?
In March, Sector F (Sektor Ž) is focusing on the wide array of events, organised by different collectives for this year’s International Women’s Day. We are going to critically review the content, the goals and the effects of these events. Our live discussion is going to be mixed with impressions from the 5th Wild Hags (Deuje babe) Festival, recorded by Tea H., and Teja O.’s report from the Uprising Social Workers’ (Vstajniške socialne delavke) performance at the 18th Feminist and Queer Festival Red Dawns (Rdeče zore). The show is going to conclude with a feminist advice, shared with you by psychologist dr. Metka Mencin Čeplak. 

Saturday, March 18th, at 12h live at Radio Študent. Later in our archive.
The march edition of the show is prepared by the whole Sector F team and our guest Petra Meterc. Tune in!

17. feb. 2017

Februarska oddaja Sektor Ž: Saiedet Souria in Majdine poze

Naslovnica 24. številke (2016) revije Saiedet Souria.


Ni vse češko ... je tudi sirsko

Oddajo začenjamo z intervjujem z Yasmine Merei, sirsko novinarko, borko za človekove pravice in sourednico revije Saiedet Souria (“Prva dama Sirije”), ki ga je konec januarja v Berlinu posnela Tea H. Govora bo o namenu in vsebini revije, njeni prefrigani distribucijski mreži v času vojne, njenih političnih kampanjah, pa tudi Yasmininem delovanju v Berlinu, kjer živi danes.

Nato bomo prisluhnile pogovoru z Doro Šustić, mlado režiserko in študentko filmske akademije FAMU v Pragi. Predstavila nam bo svoj najnovejši projekt, crowdfunding kampanjo za film z naslovom Majdine poze, v katerem se prepletajo vprašanja ženskosti, staranja in migrantskega dela.

Tokratno oddajo pripravljamo Antonija T., Šiša in Tea H. V živo jo bosta povezovali Klara O. in Šiša.

V soboto, 18.2., ob 12h na Radiu Študent, kasneje v arhivu. Tune in!

Prispevek Tee Hvala je nastal med bivanjem v umetniški rezidenci Ministrstva za kulturo.

 
*

We will start the February edition of Sektor F with an interview with Yasmine Merei, Syrian journalist, campaigner for human rights and co-editor of the magazine Saiedet Souria ("The First Lady of Syria"), which was recorded at the end of January in Berlin by Tea H. Yasmine will talk about the purpose and content of the magazine, its ingenious distribution network in times of war, its political campaigns and Yasmine's activities in Berlin where she lives today.
We will continue with another interview, this time with Dora Šustič, a young director and a student at the film academy FAMU in Prague. She is going to present her latest project, the crowdfunding campaign for the film entitled Majda’s poses in which the intertwined issues of femininity, aging and migrant labor are explored.

The February edition was prepared by Antonija T., Šiša and Tea H. It will be moderated by Klara O. and Šiša.

Live on Saturday, Feb. 18th at 12h, on Radio Študent. Later in our archive.19. jan. 2017

Feministični pregled leta 2016 v oddaji Sektor ŽV januarski ediciji Sektorja Ž pregledujemo in komentiramo preteklo leto. Tokrat se osredotočamo predvsem na pozitivne dogodke in pobude ter se z njimi opogumljamo za leto 2017. Predloge zbiramo tudi s strani vas, poslušalke_ci, zato nam lahko pustite komentar pod napovedjo, na naši Facebook strani ali nas pokličete v živo to soboto ob 12h na 01 242 88 00!

Premierno predstavljamo tudi rubriko Feministične strategije preživetja. V vsaki oddaji bomo poklicale za nasvet tiste, ki so dejavne_i na feminističnem področju, da z nami delijo svoje izkušnje in delovne verzije receptov za preživetje - in življenje - v sodobnem patriarhalnem svetu.

Januarsko edicijo Sektorja Ž pripravljamo Klara O., Mirna B., Tea H. in Teja O. Naslovni kolaž sta pripravili Tea H. in Teja Reba.

Sobota, 21. januar 2017, ob 12h na Radiu Študent. Kasneje v arhivu. Tune in!

Prispevek Tee Hvala je nastal med bivanjem v berlinski umetniški rezidenci Ministrstva za kulturo.

*

Feminist review of the year 2016

The January edition of Sektor Ž (Sector F) reviews and comments on the year 2016. We are going to focus on positive feminist events and initiatives that can encourage us in 2017. We want to know who or what inspired you. You can let us know your proposals by commenting on our page, sending a note to our Facebook page or calling us live this Saturday at 12h on phone nr. +386 1 242 88 00.

We are also introducing a new section, called Feminist Survival Strategies. In each show, we are going to contact a feminist and ask her_him to share her_his experience and recipe (in the making) about how to survive - and live - in the world of today’s’ world.

The January edition of Sektor Ž is prepared by Klara O., Mirna B., Tea H. and Teja O. The cover collage was made by Tea H. and Teja Reba. 

Saturday, 21 January 2017, at 12h on Radio Študent. Later in our archive. Tune in!

Tea Hvala’s contribution was prepared during her Berlin artist residency, provided by the Slovene Ministry of Culture.

9. jan. 2017

New issue of Stripburger comics magazine


Stripburger #68 out now! Go get yourself a copy!

COVER
Anna Ehrlemark (Sweden)

EDITORIAL
Till Lukat (Germany)

INTERVIEW
Anna Ehrlemark (Sweden) / by Tea Hvala, Zoran Smiljanić (Slovenia) / by Bojan Albahari

COMICS
Bruno Borges (Portugal), Erik Alfred Svetoft(Sweden), Izar Lunacek (Slovenia), René Rogge (Germany), Anna Ehrlemark (Sweden), Sorina Vazelina (Romania), Till Lukat (Germany), Peter Kuper (USA), Zoran Smiljanić (Slovenia), Olaf Ladousse (Spain), Jorge Quien (Chile/Argentina), Simon Mackie (UK), Kalle Landegren (Sweden), L. L. de Mars (France), Sanja Pocrnjić (Slovenia)

DRAWINGS
Leon Zuodar - Lele (Slovenia), Nejc Eber (Slovenia)

REVIEWS
Domen Finžgar (Chester Brown: Mary wept over the feet of Jesus), Larisa Javernik (Luz: Catharsis)

RELEASED
December 2016, format A4, 96 pages (11 full color pages), offset printed locally in Slovenia

GET IT
3,00 eur (in Slovenia) // around 6,00 eur (international price)

HOW TO BUY
Write to burger@mail.ljudmila.org.

WE SHIP WORLDWIDE! Preferred payment: PayPal.

MORE
http://www.stripburger.org/language/en/stripburger-68-2/

SUPPORT
The Slovenian Book Agency (JAK) Go get yourself a copy.