17. apr. 2018

Predavanje "Subjekti feminizmov" na FDV, 19. april 2018

Četrtek, 19. april 2018, 12.00-14.00, FDV
Predavanje pri predmetu Družbena organizacija, zasebnost in spol

Tea Hvala
Subjekti feminizmov

Feminizma se ne da zajeti v eno samo definicijo. Feminizmov je več, odnosi med njimi pa v burni zgodovini bojev za osvoboditev in enakost žensk nikoli niso bili enoznačni. Feminizmi so (podobno kot drugi –izmi) tako hkrati gibanje, ideologija, osebno prepričanje, mreža teoretskih pozicij in izhodiščna točka za raziskovanje pojavov, za katere ni nujno, da zadevajo ženske.

Kdo ali kaj so torej subjekti različnih feminizmov? V predavanju, ki bo seglo po primerih iz teorije in prakse, bom naslovila najpogostejša subjekta: žensko in spol. Z njuno pomočjo bo lažje prepoznati teoretske predpostavke posameznih feminizmov, ki vplivajo na njihove politične prioritete in zahteve, s tem pa tudi lažje razmisliti o tem, v imenu katerega feminizma se velja povezovati in boriti za prihodnost, ki bo za vse pravičnejša od sedanjosti.

Za vabilo se zahvaljujem zasl. red. prof. dr. Tanji Rener in doc. dr. Ani Kralj.

Ni komentarjev: