17. mar. 2015

Oddaja Sektor Ž: Ženske zadruge

Ženske zadruge - nova prizadevanja za ekonomsko neodvisnost žensk
Marčevska edicija Sektorja Ž se bo osredotočila na prizadevanja za ekonomsko neodvisnost žensk v obliki zadrug. V oddaji bomo na kratko predstavile zadružništvo kot obliko dejavnosti, kaj so njegove prednosti ter razloge za vključevanje in odločitev žensk za tako obliko delovanja. O tem nam bo v krajšem intervjuju spregovorila Jadranka Vesel, ki v Sloveniji deluje na področju zadružništva. Sledili bodo prispevki na temo ženskih zadrug iz oddaje Zvučna etnografija, ki je temo uvedla prejšnji mesec. Za razmislek nam bodo tudi služila predavanja, ki so se odvila na festivalu Rdeče Zore (Olga Boldcrayon: "Ženske gradijo za ženske") in festivalu Deuje babe. Zaključile bomo s kratkim poročilom z obeh festivalom in izjavo meseca. 

Marčevsko oddajo pripravljajo Klara Otorepec, Teja Oblak in Tea Hvala.
Vabljene_i k poslušanju v soboto, 21. marca, ob 12h v živo na Radiu Študent. Kasneje na tej povezavi.  

*
Women's Cooperatives - New efforts for women's economic independence

The March edition of a feminist radio show Sektor Ž will focus on the topic of efforts for women's economic independence in the form of cooperatives. First, we will briefly present cooperatives as a form of activity, what are its advantages and reasons why women decide to participate in them. This will be presented by Jadranka Vesel who actively works in the field of cooperatives in Slovenia. This will be followed with contributions from the radio show Zvučna etnografija, which already introduced this theme in the previous Sektor Ž. The lectures which took place at the festival Rdeče Zore/Red Dawns (Olga Boldcrayon: "Women are building for women") and Deuje babe will also serve us for reflection on the topic of women's cooperatives. We concluded with a brief report on both festival and the statement of the month.

The March edition of Sektor Ž is made by Klara Otorepec, Teja Oblak and Tea Hvala.
Tune in! Live on Saturday, March 21st at 12.00 at Radio Študent, later in our archive

Ni komentarjev: