16. apr. 2012

Knjižni šprint: predstavitev skupinsko napisanega kataloga

(English version below)

V četrtek, 19. aprila ob 19. uri vas vabimo v Galerijo Škuc na Ljudmilin večer ob zaključku razstave Za živ(al)ce v realnem času, ko bomo predstavili tudi katalog razstave, ki je nastal pretekli vikend na knjižnem šprintu z uporabo odprtokodnega spletnega orodja za tisk na zahtevo, booki.cc, in uživali v avdiovizualnem performansu Theremidi Orchestra: Antene ZA vse.
Booktype, skupinsko pisanje kataloga ob razstavi Za živ(al)ce v realnem času
Knjižni šprint
Booktype je brezplačno odprtokodno spletno orodje, ki piscem, organizacijam in skupnostim omogoča skupinsko urejanje, pisanje in produkcijo knjig v formatih za tisk na zahtevo in e-knjig za skoraj vse bralnike. Booktype dopušča skupinsko urednikovanje in pisanje knjig, ki ga je možno enostavno izvoziti v tiskanje na zahtevo ali v bralnike. Booktype rešuje probleme s formatiranjem ali oblikovanjem iste knjige za 5 različnih aplikacij; to orodje ponuja vse, kar potrebujemo pri izdaji digitalnih kopij. Booktype izhaja iz orodja za pisanje priročnikov za odprto programje (FLOSS), pri katerem kot razvijalec sodeluje tudi Luka Frelih (Ljudmila). Beta verzijo tega orodja Booki.cc sta slovenski publiki prvič predstavila njegova avtorja Adam Hyde in Aleksandar Erkalović junija 2011 v Mestni galeriji Ljubljana v okviru razstave Powered by Ljudmila. Ljudmila se je odločila, da oblikuje skupnost, ki bo aktivno uporabljala orodje Booktype in razvijala njegove možnosti rabe, tudi v Ljubljani. Cilj je podpreti založniške projekte neodvisnih založnikov, kakor tudi organizacij, ki se prvotno ne vidijo kot založniki.

Knjižni šprint je družabni dogodek, ki lahko traja od dveh dni do enega tedna. V tem času udeleženci šprinta napišejo, uredijo, lektorirajo, oblikujejo in izdajo spletno ali tiskano verzijo knjige. Na podlagi brezplačne in odprtokodne spletne platforme Booktype se je zbrala skupina piscev, kritikov, umetnikov in udeležencev delavnic, ki so povezani z Ljudmilo in v tridnevni seansi skupinsko izdelala katalog k razstavi. Pri nastajanju kataloga smo sodelovali: Urban Belina, Tina Dolinšek, Ida Hiršenfelder, Tea Hvala, Miha Kelemina, Ivana Naceva, Alenka Pirman, Dare Pejić, Robertina Šebjanič, Blaž Tlaker in Jasmina Založnik.

Spletna verzija kataloga: http://www.booki.cc/za-zivalce-v-realnem-casu/test1/ 


Theremidi Orchestra: Antene ZA vse
Theremidi Orchestra (TO) se uči izdelave naprav, stopa daleč stran od obstoječih vmesnikov in slik, oživlja antene, ki so zastarele v času televizijskih uporabniških paketov. Radijska frekvenca je še vedno tam zunaj in včasih se orkestru posreči ujeti njeno hreščavo sneženje. TO navdušuje razvoj najnovejših naprav, a ne za uporabo v predvidene namene, temveč da bi raziskali njihove potenciale pri proizvajanju brnenja, zavijanja in piskanja. Privlači jih vse kar proizvaja elektromagnetno polje. Naredi-sam teremini so nepredvidljivi in bazični, a kljub temu ponujajo število zvokov s povezovanjem na najbolj nepričakovane antene: od prevodnega črnila do dežnikov, žičnatih račk, prezračevalnikov, cvetlic in odpadnega železa. Antene ZA vse! je družbeni klic za pravice do govora in do tega, da se človeka sliši iz zloščenega žlobudranje hegemonske volilne demokracije. V njem nastopajo individualci, ki se obnašajo aktivno in kolektivno. Theremidi Orchestra sestavljajo udeleženci delavnice TEREMINI in TEREMIDI fizični vmesnik, ki je potekala na LJUDMILI, ljubljanskem laboratoriju za digitalne medije in kulturo v maju 2011, pod mentorstvom Boruta Savskega. Po mnogih negotovih, a navdušenih otroških korakih v piskajoče elektromagnetno polje, se je orkestru pridružil tudi sam mentor. V Galeriji Škuc bodo z doma »spajkanimi« prostimi elektronskimi teremini in zvočnimi ojačevalci razpirali nežnohrupne krajine Tina Dolinšek, Dare Pejić, Dušan Zidar, Borut Savski, Saša Spačal, Ida Hiršenfelder, Robertina Šebjanič, Luka Frelih in Matic Urbanija.

Podrobnosti o razstavi Za živ(al)ce v realnem času najdete v priponki in povezavi: http://www.galerija.skuc-drustvo.si/skuc2.html

Producent in koproducent
Galerija ŠKUC http://www.galerija.skuc-drustvo.si/
LJUDMILA – Ljubljanski laboratorij za digitalne medije in kulturo pri KUD France Prešeren Trnovo

*

You are cordially invited to ŠKUC Gallery on Thursday, April 19 at 7 pm for the closure of Ljudmila’s exhibition Real Time Settings for Ner[d/ve]s. We are going to present the exhibition catalogue, written collaboratively this past weekend during Book Sprint using free software for publishing on demand booki.cc, followed by audiovisual performance by Theremidi Orchestra: Antennas FOR All.


Booktype, collaborative writing of the exhibition catalogue
Book Sprint

Booktype is a free, open source platform that allows collaborative editing and writing for organisations and communities to produce books formatted for print on-demand, e-books and almost any e-reader. Booktype does this by formatting or designing the same book in 5 different applications; everything needed for publishing digital copy is provided by the one tool. Booktype was developed from a system for writing manuals for open programming (FLOSS), on which Luka Frelih (Ljudmila) worked as one of the developers. A beta version of the tool Booki.cc was first presented to a Slovene audience at City Gallery Ljubljana in June 2011 by its creators Adam Hyde and Aleksandar Erkalović during the Powered by Ljudmila exhibition. Ljudmila and its team were intrigued by the possibilities of this open source online software tool that facilitates the production of books through simple and effective publishing techniques, and decided to initiate the Booki community in Ljubljana. The aim of the Booktype project is to open up publishing for independent publishers, and also for organizations that do not primarily see themselves as publishers.

A book sprint is a social event that can last from about two to seven days. In this time, an entire publication is written, edited, proof-read, designed and published in an on-line or printed version. A team of writers, critics, artists, and workshop participants affiliated with Ljudmila got together for a three-day session and produced an exhibition catalogue on the Booktype free and open source web platform.

Theremidi Orchestra: Antennas FOR all
Theremidi Orchestra wants to learn how to make gadgets on their own, to move far away from existing interfaces and images. In a time of television user packages, it brings obsolete antennas back to life. The radio frequency is still out there, and sometimes the orchestra gets lucky and catches a glimpse of its scratchy hum. TO are absolutely fascinated by the development of the newest gadgets, not for their intended purpose, but to explore their potential to produce the humming, glissandos and squeaks of the theremin and electromagnetic pulses. DIY theremins are unpredictable and basic. Nevertheless, they offer a multitude of sounds if they are connected to the most unexpected antennas, from conductive ink to umbrellas, wire ducklings, air tubes, flowers, and scrap metal.

 Details about the exhibition: http://www.galerija.skuc-drustvo.si/skuc2.html

Ni komentarjev: