7. jul. 2011

Izšel je zbornik 'Izgubljeno u tranziciji'


V Beogradu je izšel zbornik Izgubljeno u tranziciji: kritička analiza procesa društvene transformacije, v katerem so zbrani eseji z istoimenske poletne šole, ki je julija 2010 potekala v Novem Sadu.  

Zbornik je izdala srbska izpostava Rosa Luxemburg Stiftung, uredili so ga Ana Veselinović, Petar Atanacković in Željko Klarić, eseje pa so prispevali Milan Rakita, Đorđe Tomić, Šefik Tatlić in Lina Dokuzović, Ivana Marjanović, Goran Musić, Mislav Žitko, Miloš Jadžić, Tanja Vukša, Sunčica Vučaj, Jelena Veljić in Aranđel Bojanović, Dare Pejić, Vladimir Simonović, Boris Stamenić, Milan Radanović, Dušan Maljković, Ana Vilenica in Ivan Zlatić. 

V zborniku je objavljen tudi moj esej Kontinuitetne promene feminističke kontrajavnosti u Ljubljani. S feminizmom 'v tranziciji' se ukvarja Tanja Vukša v eseju Kritički feministički pristup pojmu jednakosti, z lezbično sceno v Srbiji pa Sunčica Vučaj (Lezbejska egzistencija - u tranziciji?). 

Ni komentarjev: