11. jun. 2014

"Performative Gestures Political Moves" Book LaunchPerformative Gestures Political Moves book launch
and presentation of the Red Athena University Press

Thursday, June 19, 2014, 5 p.m.
Trubar Literature House, Ribji trg 2, entrance Stritarjeva 7, Ljubljana

The publication Performative Gestures Political Moves has aimed to foster a reflection on research positions and theoretical considerations of performativity, performance art, feminism, historisation and, above all, their political implications in/and/for the “continental Post-Socialist” condition. The Performative Gestures Political Moves has been published by the Red Athena University Press, a collaborative publishing project by the Centre for Women’s Studies Zagreb and trans-Yugoslav feminist scholars.

With contributions by Angela Dimitrakaki, Ana Peraica, Barbara Orel, Dunja Kukovec, Grupa Spomenik and DeLVe, Marija Ratković, Marina Gržinić, Martina Pachmanová, Milijana Babić, Suzana Milevska, Tea Hvala, Waldemar Tatarczuk

Edited by Katja Kobolt and Lana Zdravković

For orders and purchase contact: izdavastvo@zenstud.hr / Sandra Prlenda, Centre for Women’s Studies, Zagreb
Book price: 16 Eur
Language of the book: English

Publishers: City of Women – Association for the Promotion of Women in Culture, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia www.cityofwomen.org and Red Athena University Press / Centre for Women’s Studies Dolac 8, 10000 Zagreb, Croatia www.zenstud.hr

Co-production of the presentation: Trubar Literature House
Funded by: ERSTE Stiftung

*

Predstavitev zbornika Performative Gestures Political Moves
in založniškega projekta Red Athena University Press

Četrtek, 19. junij 2014, 17.00

Trubarjeva hiša literature, Ribji trg 2, vhod Stritarjeva 7, Ljubljana


Zbornik Performative Gestures Political Moves doprinaša k refleksiji raziskovalnih pozicij in teoretskih premišljanj performativnosti, performansa, feminizma, historizacije in njihovih političnih implikacij v in za “kontinentalno postsocialistično” stanje. Publikacija Performative Gestures Political Moves je izšla kot nadaljevanje istoimenskega simpozija (v organizaciji Mesta žensk na ZRC SAZU, 2010) pri Red Athena University Press, založniškem projektu Centra za ženske studije Zagreb in transjugoslovanskih feminističnih akademičark. 

S prispevki Angele Dimitrakaki, Ane Peraica, Barbare Orel, Dunje Kukovec, Grupe Spomenik in DeLVe, Marije Ratković, Marine Gržinić, Martine Pachmanove, Milijane Babić, Suzane Milevske, Tee Hvala, Waldemarja Tatarczuka

Uredili Katja Kobolt and Lana Zdravković

Naročanje: izdavastvo@zenstud.hr / Sandra Prlenda, Center za ženske studije, Zagreb
Cena: 16 EUR
Jezik knjige: angleški

Založnika: Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija www.cityofwomen.org in Red Athena University Press, Center za ženske studije, Dolac 8, 10000 Zagreb, Croatia www.zenstud.hr

Koprodukcija predstavitve: Trubar Literature House
Financira: ERSTE Stiftung

Ni komentarjev: