3. apr. 2013

Nova številka revije Borec: Kaj je ostalo od feministične levice?

V novi, 690.-693. številki revije za zgodovino, antropologijo in književnost Borec je izšel slovenski prevod prispevkov z okrogle mize Kaj je ostalo od feministične levice?, ki je potekala na konferenci REDaktura: transjugoslavenski feminizmi i žensko naslijeđe v Zagrebu oktobra 2011.

Okroglo mizo je pripravila in vodila Jelena Petrović
Sodelovale so Nadežda Čačinovič, Vjollca KrasniqiLilijana Burcar, Adriana Zaharijević, Vesna Leskošek, Jasmina Husanović in Mireja Forel

Iz uvoda Jelene Petrović: Sodobni levičarski feminizem je politični odgovor na razmere, v katerih živimo, zato je naslov okrogle mize – Kaj je ostalo od feministične levice? – provokativen. Ob njem se zastavljajo tri pomembna vprašanja. Prvo je, kako zgodovinsko in politično sploh misliti pojugoslovanski prostor. V tem okviru je izkušnjo jugoslovanskega feminizma pomembno umestiti v čas, obenem pa jo moramo, če nočemo, da ostane zgolj zgodovinska kategorija, posodobiti. Znanje, ki izhaja iz te izkušnje, ta splet idej, se ne prenaša le od starejših generacij na mlajše, temveč tudi v obratni smeri. Lahko nam pomaga odgovoriti na vprašanje, kako preoblikovati (po)jugoslovanski feminizem v gibanje, ločeno od politik, ki nam jih podtikajo s projektizacijo feminizma, njegovim menedžmentom in drugimi praksami, ki so feminizem v tem prostoru že razdelile na aktivizem, teorijo, umetnost in druge feminizme oziroma feministične načine vstopanja v javni prostor. Drugo vprašanje je, ali govorimo o feminizmu ali o feminizmih. Kateri feminizmi so aktualni v pojugoslovanskem prostoru, kateri so pomembni za nas? Zadnje vprašanje pa je, kaj feminizmu ponujajo sodobne levičarske politike in kako se feminizem sklicuje nanje.

Zvočni posnetek (v BSH jezikih in angleščini) okrogle mize lahko poslušate na spletni strani interaktivne razstave sodobne umetnosti Bring In Take Out - Living Archive, ki je potekala sočasno s konferenco.

Ni komentarjev: