17. mar. 2010

Posvet 'Kultura in medijski prostor'

Koliko in kako pišemo o produkciji NVO na področju umetnosti in kulture?

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta Medijski prostor in kultura ‐ Koliko in kako pišemo o produkciji nevladnih organizacij (NVO) na področju kulture in umetnosti, v sredo, 17. marca, od 11. do 13. ure v prostorih Stare mestne elektrarne na Slomškovi 18 v Ljubljani.

Pogovor bo moderirala novinarka Dnevnika Tanja Lesničar Pučko. Gostje omizja bodo Tea Hvala, publicistka in soorganizatorka festivala Rdeče zore, Darja Korez – Korenčan, urednica kulturno informativnega programa RTV Slovenija, Jelka Šutej – Adamič, urednica kulturne redakcije Dela, Mare Bulc, gledališki režiser, Skender Adem, sekretar na Direktoratu za medije, Ministrstvo za kulturo RS.

S posvetom želimo preseči večni antagonizem med kulturniki in novinarji in skupaj odpreti teme, ki se tičejo obeh področij. Pogovarjali se bomo o krčenju oziroma širjenju medijskega prostora pri poročanju o produkciji NVO. Razmislili bomo, kakšna je pri tem razlika med posameznimi mediji in kakšna je usposobljenost piscev oz. avtorjev oddaj za tovrstno poročanje? Kako ob vse večjem številu kulturnih dogodkov poteka odločanje o uredniških politikah? Na kakšen način lahko Ministrstvo za kulturo vzpodbuja kvalitetno poročanje o umetniški produkciji NVO v medijih? Kdo skrbi za promocijo nevladne produkcije v tujih specializiranih revijah? Ali pri poročanju posvečamo dovolj pozornosti različnim ciljnim publikam? Ali imamo dovolj specializiranih revij/oddaj oz. ali se preveč specializirano izražamo za splošne publike? Kako vešče so same NVO pri obveščanju medijev? Kako medijska podoba NVO vpliva na podobo NVO v javnosti?

Posvet organizira Društvo Asociacija, kot predstavnica NVO in samostojnih ustvarjalcev s področja kulture in umetnosti, v okviru projekta Mreženje in krepitev kapacitet NVO v kulturi, katerega cilji so med drugim tudi vzpostavitev pogojev za sooblikovanje kulturnih politik in predpisov, ki bodo prispevali k izboljšanju položaja in vloge NVO na področju kulture.

Društvo Asociacija.

*

Panel Discussion 'Culture and Media Space'
How and how much do we write about independent/NGO production in the field of art and culture?

The media space dedicated to culture in Slovenia is becoming increasingly narrower, whereas information pertaining to culture is becoming increasingly fact-oriented and stripped of any relevant content. This way of reporting about culture and art may give a reduced and poor image of the area in question. Apart from the narrowing of media space, the debate shall also touch upon certain other issues, such as: lack of writers for certain areas, editorial policies vs. cultural policies, etc. Participants will be editors of cultural editions, cultural journalists, workers in culture, researchers, critiques, representatives of authorities, representatives of media owners.

Moderator: Tanja Lesničar Pučko
Panelists: freelance writer and Red Dawns Fest co-organizer Tea Hvala; cultural and informative program editor for RTV Slovenia, Darja Korez - Korenčan; department of culture editor for newspaper Delo, Jelka Šutej - Adamič; theater director Mare Bulc; Directorate for Media (Ministry of Culture) secretary Skender Adem.

The consultation is organized by Asociacija, an association for non-governmental and independent workers in the area of art and culture.

Ni komentarjev: